نمایشگاه ها

ایران بیوتی و کلین 98

0

ثانیه

0

دقیقه

8

ساعت

29

روز


مانده به برگزاریِ

بيست و ششمین نمایشگاه بين المللي مواد شوینده ، پاك کننده ، بهداشتی، سلولزي و ماشین آلات وابسته

ایران تکس 98

0

ثانیه

0

دقیقه

9

ساعت

9

روز


مانده به برگزاریِ

بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات نساجی، مواد اولیه، منسوجات خانگی، ماشینهای گلدوزی و محصولات نساجی

ایران مُد 98

0

ثانیه

0

دقیقه

9

ساعت

9

روز


مانده به برگزاریِ

هفتمین نمایشگاه بین المللی پوشاک ایران