دعوت به مشارکت در نمایشگاه ایران بیوتی ۱۳۹۹

به اطلاع مشارکت کنندگان بخش داخلی و نمایندگان شرکت های خارجی می رساند، تاریخ ثبت نام اولیه ی نمایشگاه ایران بیوتی 99 اعلام شد. برای اطلاعات بیشتر فراخوان ضمیمه شده را از بخش ضمائم این اطلاعیه دانلود بفرمایید.

ضمائم اطلاعیه

عنوان ضمیمه لینک دانلود
فراخوان دانلود