نمایندگان

در لیست زیر نمایندگان شرکت سامع پاد نوین را مشاهده می فرمایید

EXIHIBITIONS&TRADE SERVICES INDIA PVT.LTD

نام شرکت EXIHIBITIONS&TRADE SERVICES INDIA PVT.LTD
مدیر عامل (Mr.Digvijay Singh (INDIA
تلفن 66099781 22 91 +
فکس 66099781 22 91 +
موبایل 919987243665 +
ایمیل info@indianexhibitions.in
وبسایت www.indianexhibitions.com
JES MEDIA, INC

نام شرکت JES MEDIA, INC
مدیر عامل Young - Seoh Chinn
تلفن 3411 481 2 82 +
فکس 3414 481 2 82 +
ایمیل corres1@jesmedia.com
وبسایت www.jesmedia.com
Flying House International Exhibition Co.,Ltd

نام شرکت Flying House International Exhibition Co.,Ltd
مدیر عامل Mr. Wayne Li
تلفن 65661209-10-86+
فکس 65661261-10-86+
ایمیل Flyinghouse08@163.com
وبسایت www.flyinghouseexpo.com
Lidya Org

نام شرکت Lidya Org. Ltd
مدیر عامل Mr.Farshid Bagherian
تلفن +902163253331
ایمیل info@lidyafair.com
وبسایت www.meridyenfair.com
(Aresa International AB (Europe

نام شرکت (Aresa International AB (Europe
مدیر عامل Mr.Iman Mirzaeian
تلفن 764575919-46+
ایمیل info@expoaresa.com
وبسایت www.expoaresa.com

از آخرین اطلاعیه ها با خبر شوید

اطلاعیه